JACOB VON DER LIPPE // FIOLINBYGGER En Moderne Klassiker

NORSK // ENGLISH

VentelisteFør du vurderer å sette deg på min venteliste, klikk her for å se hva som er tilgjengelig av instrumenter akkurat nå.

Hvis du ønsker å sette deg på venteliste for et av mine instrumenter, er vilkårene som følger:

 • Ved innbetaling av et depositum på 10% av kjøpesummen innen en fastsatt dato, får du din egen plass på min venteliste.
 • Du har da 1. rett til å kjøpe den fiolin/bratsj/cello som korrisponderer med ditt nummer på listen. Hvis du ikke ønsker å benytte seg av muligheten, går kjøperetten videre til nestemann på listen.
 • Du kan når som helst få pengene returnert.
 • Hvis du av en eller annen grunn ønsker å vente til et senere instrument, beholder du din plass på listen.
 • Depositumet (10 % av kjøpesummen), settes inn på min depostitumskonto i Sparebank Vest.
 • Jacob von der Lippe står fritt til å velge hvilken modell som skal brukes, samt alt som har å gjøre med selve byggingen, lakkeringen og riggingen av instrumentet. Dette for å kunne bygge et instrument som blir best mulig.
 • Ved et eventuelt kjøp, trekkes depositumet fra kjøpesummen, og gjelder altså som en del av betalingen.
 • Rentene på depositumet godskrives Jacob von der Lippe.
 • Prøveperioden når instrumentet er ferdig er 2 uker.
 • Prisen inkluderer også gratis ettersyn og justering det første året, en forsikringstakst, i tillegg til et sertifikat med bilder og beskrivelse av instrumentet. 10 % avslag på kjøp av instrumentkasse sammen med instrumentet.
 • Avtalen undertegnes i to eksemplarer, hvorav partene beholder en hver.
 • Under byggingen er du hjertelig velkommen til å følge prosessen.
 • Over seksti musikere i inn og -utland er i dag meget fornøyde eiere av sine von der Lippe instrumenter. Les om deres erfaringer og tilbakemeldinger under Referanser.

MV_VONDERLIPPE_04_COLLAGE
Fiolin bygget av Jacob von der Lippe, 2016 - personlig modell. Foto: Marius Viken